Γενικά Θέματα

Διαγνωστικές εργαστηριακές δοκιμασίες για τη διάγνωση παθήσεων θυρεοειδούς αδένα

Οι εξετάσεις για προσδιορισμό ολικής τριιωδοθυρονίνης (Τ3) – ελεύθερης (F), Τ4 έχουν υποσκελισθεί από τις πιο «σύγχρονες» μετρήσεις της ολικής Τ4 – resin T3 uptake (RT3U), δείκτη ελεύθερης θυροξίνης Free thyroxine index (FT4I).

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι «ελεύθερες» τιμές Τ3-Τ4 (FT4-FT3) σε καταστάσεις που συνοδεύονται από υψηλό ποσό κυκλοφορούσης σφαιρίνης που δεσμεύει θυρεοειδικές ορμόνες (thyroid binding globulin) όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της κύησης ή της θεραπείας με per os οιστρογόνα.

Υπερευαίσθητες εξετάσεις εργαστηριακές για προσδιορισμό TSH έχουν αντικαταστήσει τις παλαιότερες. Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τον κατάλληλο χειρισμό εξετάσεων θυρεοειδούς αδένος.

Διάγνωση

Εξέταση

Σχόλια

 • Serum thyroid - stimulating hormone (TSH),
  ευαίσθητη εξέταση

Test με τη μεγαλύτερη ευαισθησία για διάγνωση πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού και υπερθυρεοειδισμού

 • FT4 (Free thyroxine)

Εξαιρετικής ακρίβειας test

Υποθυρεοειδισμός

 • Serum TSH

Υψηλή στον πρωτοπαθή - χαμηλή στο δευτεροπαθή

 • Antiglobulin και antihyperoxidas antibodies

Αυξημένα στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Υπερθυρεοειδισμός

 • Serum TSH (ευαίσθητη εξέταση)

Χαμηλή εκτός από παρουσία ενδοκρινών όγκων υπόφυσης που εκκρίνουν TSH ή υπερπλασία υπόφυσης

 • Τ4 (radioiodine)

Αυξημένη

 • 123Ι uptake and scan

Αυξημένο uptake, διάχυτες «versus» θερμές περιοχές στο scan

 • Antithyroglobulin and uniorosomal Abs

Αυξημένα στη ν. Grave's

 • Thyroid - stimulating immunoglobulin (TSI)

65% θετικά στη ν. Grave's

 • TSH receptor antibody TSH - RAb

Οζίδια θυρεοειδούς αδένα

 • Fine needle aspiration (FNA) biopsy

Καλύτερη προσέγγιση διάγνωσης καρκίνου θυρεοειδούς

 • 123Ι uptake and scan

Ca είναι συνήθως «ψυχροί» όζοι λιγότερο έμπιστο από FNΑ βιοψία

 • 99Ι c. Scan

Αγγειοβριθές α ή όχι

 • Υπερηχογράφημα

 • Χρήσιμο σαν οδηγός για την FNA

 • Χρήσιμο στην εκτίμηση κινδύνου κακοήθειας

 • Πολυοζώδης βρογχοκήλη ή μονήρεις όζοι έχουν λιγότερο πιθανότητα κακοήθειας

 • Χρήσιμο για μετεγχειρητική παρακολούθηση

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software