Γενικά Θέματα

Διάχυτα μυϊκά άλγη

 • Αρθραλγίες, μυαλγίες μέσα από ιογενή λοίμωξη
 • «Ρευματισμοί» - κολλαγονώσεις, αυτοάνοσα νοσήματα συνδετικού ιστού (ρευματοειδής αρθρίτιδα – Sjöngren’s σύνδρομο – Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος)
 • Μυοπάθειες (πολυμυοσίτιδα – Δερματομυοσίτιδα)
 • Ρευματική Πολυμυαλγία
 • Ινομυοσίτιδα
 • Παρανεοπλασματικά σύνδρομα
 • Μετά από έντονη μυϊκή άσκηση, υπερκινητικότητα
 • Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
 • Μείωση φωσφόρου (υποφωσφαταιμία)
 • Αύξηση ασβεστίου (υπερασβεστιαιμία)
 • Χρήση φαρμάκων (Statins)
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Μεταβολικές νόσοι οστών
 • Εξαρτηματικά σύνδρομα
Dr Νίκος Καλλιακμάνης
e-genius.gr ...intelligent web software