Γενικά Θέματα

Εμπειρική χορήγηση 1ης γραμμής θεραπείας για χρήση αντιβιοτικών

Κεντρικό νευρικό σύστημα (Κ.Ν.Σ.)
 • Οξεία Μηνιγγίτιδα Κεφοταξίμη ή Κεφτριαξόνη ή Αμπικιλλίνη + Γενταμυκίνη
 • Εγκεφαλικό Απόστημα Πενικιλλίνη G + Μετρονιδαζόλη ή Κεφοταξίμη + Μετρονιδαζόλη ή Χλωραμφαινικόλη
Καρδιά
 • Στρεπτοκοκκίνη Ενδοκαρδίτιδα Πενικιλλίνη G (μεγάλες δόσεις) + Γενταμυκίνη ή Βανκομυκίνη
 • Σταφυλοκοκκική Ενδοκαρδίτιδα Δικλοξακιλίνη + Γενταμυκίνη ή Βαυκομυκίνη
 • Προφύλαξη Ενδοκαρδίτιδας Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Κλινδαμυκίνη ή Κλαριθρομυκίνη
Αίμα
 • Σηψαιμία Ιμιπενέμη + Γενταμυκίνη ή Κεφοταξίμη + Γενταμυκίνη ή Σιπροφλοξασίνη + Βαυκομυκίνη
Αναπνευστικό Σύστημα
 • Λαρυγγίτιδα - Επιγλωττίτιδα Αμπικιλλίνη ή Κεφοταξίμη
 • Οξεία Πυώδης Βρογχίτιδα Αμπικιλλίνη ή Κεφοταξίμη ή Κλαριθομυκίνη ή Δοξυκυκλίνη ή Μοξιφλοξασίνη
 • Οξεία Έξαρση Χρόνιας Βρογχίτιδας Αμπικιλλίνη ή Κλαριθρομυκίνη ή Δοξυκυκλίνη ή Μεξιφλοξασίνη
 • Πνευμονία της Κοινότητας Αμπικιλλίνη ή Σουλβακτάμη ή Μεξιφλοξασίνη ή Κλαριθρομυκίνη ή Δοξυσυκλίνη
 • Νοσοκομειακή Πνευμονία Ιμιπενέμη ή Κεφοταξίμη + Γενταμυκίνη ή Σιπροφλοξασίνη
 • Άτυπη πνευμονία Κλαριθρομυκίνη ή Δοξυσυκλίνη ή Μεξιφλοξασίνη
 • Φυματίωση Συνδυασμός ειδικών φαρμάκων. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ!!!
Γαστρεντερικό Σύστημα
 • Πεπτικό Έλκος (παρουσία ελικοβακτηριδίου) Αμπικιλλίνη ή Κλαριθρομυκίνη + Μετρονιδαζόλη _ Αμεπραζόλη
 • Εκκολπωματίτιδα Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Σιπροφλοξασίνη + Μετρονιδαζόλη ή Κοτριμοξαζόλη
 • Εντερίτιδα Σιπροφλοξασίνη
 • Εντερίτιδα από Καμπυλοβακτηρίδια Κλαριθρομυκίνη
 • Ψευδομεμβρανώδης Εντεροκολίτιδα Μετρονιδαζόλη ή Βαυκομυκίνη Ρ.Ο.
 • Χολοκυστίτιδα - Χολαγγειίτιδα Με λοκιλίνη + Μετρονιδαζόλη ή Κεφοταξίμη ή Σιπροφλοξασίνη
 • Ηπατικό Απόστημα Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Κεφοταξίμη + Μετρονιδαζόλη ή Ιμιπενέμη
 • Παγκρεατικό Απόστημα Ιμιπενέμη ή Σιπροφλοξασίνη ή Μετρονιδαζόλη
 • Περιτονίτιδα Κλινδαμυκίνη + Τενταμυκίνη ή Ιμιπενέμη + Τενταμυκίνη ή Κεφοταξίμη + Μετρονιδαζόλη ή Σιπροφλοξασίνη _ Μετρονιδαζόλη
Οστά και Αρθρώσεις
 • Οστεομυελίτιδα - Αρθρίτιδα Κεφτριαξόνη ή Κλινδαμυκίνη ή Λινεζολίδη
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • Οξεία Λοίμωξη Ουροποιητικού Κοτριμοξαζόλη ή Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Σιπροφλοξασίνη
 • Οξεία Πυελονεφρίτιδα Κοτριμοξαζόλη ή Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Κεφοταξίμη
 • Οξεία Προστατίτιδα Κεφτριαξόνη ή Σιπροφλοξασίνη
 • Χρόνια Προστατίτιδα Κοτριμοξαζόλη ή Σιπροφλοξασίνη ή Δοξυκυκλίνη ή Κλαριθρομυκίνη
 • Γονόρροια Κεφοταξίμη ή Σιπροφλοξασίνη ή Σπεκτινομυκίνη
 • Φλεγμονές του αιδοίου Χρήση τοπικής Αντισηψίας Κλινδαμυκίνη ή Μετρονιδαζόλη ή Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη
 • Φλεγμονές του Κόλπου (Κολπίτις) Μετρονιδαζόλη ή Κλινδαμυκίνη ή Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη
 • Φλεγμονές Τραχήλου (τραχηλίτις) Σιπροφλοξασίνη ή Κλαριπρομυκίνη ή Δοξυκυκλίνη
 • Φλεγμονές Εξαρτημάτων (εξαρτηματίτιδες) Κεφοταξίμη + Δοξυκυκλίνη ή Σιπροφλοξασίνη + Κλινδαμυκίνη
ΟΦΘΑΛΜΟΣ
 • Πυώδης Επιπεφυκίτιδα Τοπική εφαρμογή: χλωραμφαινικίλη ή Σιπροφλοξασίνη ή Γενταμυκίνη
 • Βλεφαρίτιδα Τοπικά: Ερυθρομυκίνη ή Σιπροφλοξασίνη Εναλλακτικά: Κεφαδροξίμη Ρ.Ο.
Ω.Ρ.Λ.
 • Αμυγδαλίτιδα - Φαρυγγίτιδα Πενικιλλίνη ή Κεφαδροξίλη ή Κλαριθρομυκίνη
 • Οδοντιατρικές φλεγμονές Αμπικιλλίνη ή Σουλβακτάμη ή Κλινδαμυκίνη ή Μοξιφλοξασίνη
 • Παραρρινοκολπίτιδα Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Μοξιφλοξασίνη
 • Εσωτερική Ωτίτιδα Δικλοξακιλλίνη ή Σιπροφλοξασίνη Τοπική εφαρμογή: Νεομυκίνη + Πολυμυξίνη Β ή Χλωρομφαινικόλη ή Βορικό οξύ (2%)
 • Μέση Ωτίτιδα Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Κλαριθρομυκίνη ή Κεφοταξίμη
 • Μαστοειδίτιδα Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Μοσιφλοξασίνη ή Κετριμοξαζόλη ή Κλαριθρομυκίνη
Δέρμα – Μαλακά Μόρια
 • Κοινή ακμή Δοξυκυκλίνη ή Κλαριθρομυκίνη Τοπική εφαρμογή: Ερυθρομυκίνη
 • Έκθυμα (Eruption) Δικλοξακιλίνη ή Κλαριθρομυκίνη Τοπική εφαρμογή: Νεομυκίνη + Βακιτρακίνη
 • Διαβητικό Πόδι Κεφοταξίμη + Μετρονιδαζόλη ή Κλινδαμυκίνη ή Μοσιφλοξασίνη
 • Ερυσίπελας Πενικιλλίνη V ή Μοξιφλοξασίνη
 • Μπορρελίωση Δοξυκυκλίνη ή Πενικιλλίνη V Εντόπιση Boorelia στο Κ.Ν.Σ.: Κεφτριαξόνη
 • Δήγμα Ζώου Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη
 • Μαστίτιδα Δικλοξακιλίνη ή Αμοξισιλλίνη ή Κεφαδραξίλη ή Κλινδαμυκίνη
 • Απόστημα Αμπικιλλίνη + Σουλβακτάμη ή Κλινδαμυκίνη
ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ιμιπινέμη + Γενταμυκίνη ή Κεφοταξίμη Σιπροφλοξασίνη + Γενταμυκίνη + Βαυκομυκίνη
Dr Νίκος Καλλιακμάνης